МЕТАМОРФОЗИ НА РЕТОРИКАТА ПРЕЗ ХХ ВЕК

УЧЕБНИК ПО РЕТОРИКА

АНТИЧНИТЕ ИЗВОРИ НА РЕТОРИКАТА

ХРИСТОМАТИЯ ПО РЕТОРИКА

МАЙСТОР НА РЕЦИТАТОРСКОТО ИЗКУСТВО

МАЙСТОР НА РЕЦИТАТОРСКОТО ИЗКУСТВО

ЕТНОКУЛТУРЕН ДИАЛОГ НА БАЛКАНИТЕ

ЕТНОКУЛТУРЕН ДИАЛОГ НА БАЛКАНИТЕ

ДИАЛОГЪТ ЗА КОСОВО МЕЖДУ СЪРБИЯ И НАТО – РЕТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ

ХАИМ ПЕРЕЛМАН И НЕГОВАТА „НОВА РЕТОРИКА“, ИЛИ ТРАКТАТ ПО АРГУМЕНТАЦИЯ

ХАИМ ПЕРЕЛМАН И НЕГОВАТА „НОВА РЕТОРИКА“, ИЛИ ТРАКТАТ ПО АРГУМЕНТАЦИЯ